Månad: juni 2021

Så raderar du radon med hjälp av radontapet

Så raderar du radon med hjälp av radontapet Sanera effektivt med radontapet

Historiskt har radonsanering i fastigheter vanligtvis skett genom ventilation. En dubblerad ventilation ger en halvering av radonutsläppet, så ventilationsmetoden är inte den effektivaste metoden att sanera radon. Dessutom innebär ett större ventilationsflöde mer uppvärmning, vilket påverkar din energikostnad. Ett betydligt effektivare sätt att sanera radongasen från blåbetongen i fastighetens väggar är att använda sig av […]

Vad är ställverk

Vad är ställverk ställverk

Ställverk finns i stationer i elkraftnät och industrianläggningar och är en grupp elkraftsapparater som fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, koppla ihop inkommande och utgående ledningar för att dirigera den ingående kraften. De ingående och utgående ledningarna ansluts […]

Så fungerar solceller

Så fungerar solceller Så fungerar solceller

Det blir alltmer vanligt att montera solceller på bostadshus, företagsfastigheter och offentliga byggnader. Vanligt i Sverige är att använda solpanel på taket som en kompletterande energikälla, men det finns fler och fler verksamheter som enbart använder sig av solel. Solceller sitter ihop i större solpaneler som monteras på taket eller på fasaden för en fastighet. […]

Ventiler för rörinstallationer

Ventiler för rörinstallationer ventil

Om du har en rörinstallation behövs i de allra flesta fall någon typ av ventil till den. När det gäller just ventiler finns det en hel del olika och de har därmed olika funktion. Avstängningsventil En avstängningsventil är det kanske enklaste ventilen med funktionen att snabbt och enkelt sätta på eller stänga av ett flöde. […]