Så raderar du radon med hjälp av radontapet

Sanera effektivt med radontapet

Historiskt har radonsanering i fastigheter vanligtvis skett genom ventilation. En dubblerad ventilation ger en halvering av radonutsläppet, så ventilationsmetoden är inte den effektivaste metoden att sanera radon. Dessutom innebär ett större ventilationsflöde mer uppvärmning, vilket påverkar din energikostnad.

Ett betydligt effektivare sätt att sanera radongasen från blåbetongen i fastighetens väggar är att använda sig av en så kallad radontapet. En radontapet kan du använda i alla typer av bostäder och kostar heller ingenting efter monteringen.

Du kan välja att själv göra saneringsjobbet med hjälp av de medskickade instruktionerna och du kan välja att anlita en hantverkare att utföra arbetet.

Så här går du tillväga om du ska utföra arbetet på egen hand:

  1. Börja med att förbereda rummet och väggarna genom att ta bort eventuell lös tapet eller färg. Därefter applicerar du primern på väggarna.
  2. Mät sedan upp och skär till längderna på radontapeten. Limmet appliceras på väggarna och våderna monteras uppifrån och ner. Var noga med att ha så mycket överlapp som anvisningarna säger.
  3. När all tapet är uppsatt mjukfogar du mot golv och tak.
  4. När allt sedan torkat är väggarna klara för spackling, målning eller tapetsering.

Svårare än så behöver det inte vara!