Vad är ställverk

ställverk

Ställverk finns i stationer i elkraftnät och industrianläggningar och är en grupp elkraftsapparater som fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, koppla ihop inkommande och utgående ledningar för att dirigera den ingående kraften. De ingående och utgående ledningarna ansluts till en eller flera samlingsskenor. Gruppen av apparater från varje ledning till skenan kallas fack.

Dessa fack kan i sin tur bestå av lastfrånskiljare med säkring eller strömbrytare med frånskiljare, som kopplar in och ur den anslutna ledningen eller komponenten. Dessutom finns det mätutrustning för både ström och spänning, som är kopplade till en manövercentral och till skyddssystemet.

En utgående ledning från ett ställverk kan gå till en transformator, som i sin tur är kopplad till ett ställverk för lägre spänning. Ledningen kan också gå till en reaktor eller ett kondensatorbatteri för reaktiv effektkompensering.

Det finns ställverk vid varje knutpunkt i elnätet som efter behov fördelar, bryter eller slår på ström. Ett ställverk har därför vid varje inkommande och utgående ledning en frånskiljare eller en brytare. I dem finns reläskydd som fungerar som en typ av säkring och för att ändra strömstyrka efter behov finns både ström- och spänningstransformatorer. Givare i ställverket kan upptäcka fel på systemet och är kopplade till reläskydd och transformatorer och de kan också upptäcka annan obalans. Reläskyddet är kopplat till ett styrsystem i en driftcentral, genom vilket man kan kontrollera systemet och även då bryta eller koppla på en ledning. Eftersom olika verksamheter kräver olika mycket elkraft, och på olika sätt, kan det därför vara viktigt med ett specialanpassat ställverk.

Olika typer av ställverk har olika uppgifter i elförsörjningen

Transmissionsställverk finns vid kraftverk och är anslutna till stamnätet. Funktionen hos dem är att leverera kraft från verken till nätet och finns även vid de punkter där ledningar möts. Dessa ställverk kan därmed styra vart kraften ska ledas.

Primära distributionsställverk används för att styra kraften till olika alternativa vägar. Alltså är det dessa ställverk som matar kraften dit man vill att den ska. De kan även leda kraft till exempelvis närliggande industrier eller bostadsområden.

Infrastrukturen för energiförsörjning blir allt viktigare för att bibehålla driftsäkerheten för olika verksamheter. Genom ett specialanpassat ställverk kan man säkerställa de funktioner som kan vara avgörande för att en verksamhet ska fungera. Det är dessutom viktigt att vara försiktig med gamla ställverk. Används de för syften de ursprungligen inte är tillverkade för finns det stor risk för överbelastning, kortslutningar och dylikt och i värsta fall kan felaktigheter leda till brand och explosioner. Driftstopp på grund av utebliven elförsörjning kan relativt enkelt förebyggas med ett specialanpassat ställverk.