Månad: november 2022

Smartare svenskt elnät

Smartare svenskt elnät Smartare svenskt elnät

Kraftbolagen står inför stora utmaningar både på kort och lång sikt. Eldistributionen måste hela tiden effektiveras och att arbeta för ett smartare svenskt elnät bör prioriteras. Inte minst är energin kopplat till en allt hårdare miljöomställning där skärpt miljölagstiftning ställer större krav på framtagandet och distributionen av el än tidigare. Leverantörer av dagens energianläggningar och […]