Månad: augusti 2023

Korsdomänshantering – en säker kommunikationslösning från link22

Korsdomänshantering – en säker kommunikationslösning från link22 cross domain solutions

Cyber-säkerhetsföretaget link22 erbjuder kvalificerade och säkra Cross domain-lösningar, även kända som lösningar för korsdomänshantering. Det är tekniker och metoder som möjliggör kommunikation, interaktion och delning av resurser mellan olika domäner på internet. Link 22 kan via sina Cross domain-lösningar hjälpa sina kunder genom att bland annat underlätta hanteringen, öka säkerheten och få mer kontroll över […]