metromarknad

Korsdomänshantering – en säker kommunikationslösning från link22

Korsdomänshantering – en säker kommunikationslösning från link22 cross domain solutions

Cyber-säkerhetsföretaget link22 erbjuder kvalificerade och säkra Cross domain-lösningar, även kända som lösningar för korsdomänshantering. Det är tekniker och metoder som möjliggör kommunikation, interaktion och delning av resurser mellan olika domäner på internet. Link 22 kan via sina Cross domain-lösningar hjälpa sina kunder genom att bland annat underlätta hanteringen, öka säkerheten och få mer kontroll över […]

Smartare svenskt elnät

Smartare svenskt elnät Smartare svenskt elnät

Kraftbolagen står inför stora utmaningar både på kort och lång sikt. Eldistributionen måste hela tiden effektiveras och att arbeta för ett smartare svenskt elnät bör prioriteras. Inte minst är energin kopplat till en allt hårdare miljöomställning där skärpt miljölagstiftning ställer större krav på framtagandet och distributionen av el än tidigare. Leverantörer av dagens energianläggningar och […]

Svenska namnmodellen

Svenska namnmodellen

Svenska namn är i de flesta fall uppbyggda enligt principen att du har två eller tre förnamn, där ett är tilltalsnamn och de andra mellannamn, samt efternamn. Förnamn benämns vanligtvis som pojknamn eller flicknamn. Sedan finns det ett flertal namn som anses vara könsneutrala som exempelvis Kim. Dessutom finns det även lokala skillnader. Det namn […]

Undvik fällor vid fastighetsköp

Undvik fällor vid fastighetsköp

Att köpa fastighet är med största sannolikhet din största investering som privatperson. Därför är det viktigt att allt blir helt korrekt. Till att börja med måste du ha full koll på undersökningsplikten och även ta den på fullt allvar. När du köper en fastighet har du som köpare en väldigt långt gående undersökningsplikt. Köper du […]