Månad: juli 2021

Svenska namnmodellen

Svenska namnmodellen

Svenska namn är i de flesta fall uppbyggda enligt principen att du har två eller tre förnamn, där ett är tilltalsnamn och de andra mellannamn, samt efternamn. Förnamn benämns vanligtvis som pojknamn eller flicknamn. Sedan finns det ett flertal namn som anses vara könsneutrala som exempelvis Kim. Dessutom finns det även lokala skillnader. Det namn […]

Undvik fällor vid fastighetsköp

Undvik fällor vid fastighetsköp

Att köpa fastighet är med största sannolikhet din största investering som privatperson. Därför är det viktigt att allt blir helt korrekt. Till att börja med måste du ha full koll på undersökningsplikten och även ta den på fullt allvar. När du köper en fastighet har du som köpare en väldigt långt gående undersökningsplikt. Köper du […]