Smartare svenskt elnät

Smartare svenskt elnät

Kraftbolagen står inför stora utmaningar både på kort och lång sikt. Eldistributionen måste hela tiden effektiveras och att arbeta för ett smartare svenskt elnät bör prioriteras. Inte minst är energin kopplat till en allt hårdare miljöomställning där skärpt miljölagstiftning ställer större krav på framtagandet och distributionen av el än tidigare.

Leverantörer av dagens energianläggningar och nätstationer utvecklar och konstruerar nya produkter med hjälp av innovativa lösningar och ny teknik. Här kan man tack vare smarta lösningar se till att effektivisera planering, drift och övervakning av elnäten. Fördelarna med utvecklingen av smarta elnät är flera. Såväl ekonomiska som miljömässiga vinster är i fokus, men även ökad kapacitet är en viktig faktor som går hand i hand med de tidigare nämnda vinsterna.

På elområdet skapas utvecklingsprojekt inom smarta elnät. Och resultaten följs noggrant upp av experter på smarta elnät. Många gånger vill man se hur pass väl projekten ger svar på hur det är möjligt att integrera mer förnybar energi i elnätet samt hur både konsumenter och miljö vinner på en mer aktiv elkonsumtion. Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Vad man nu bland annat eftersträvar är säkrare elleveranser samt möjligheter kunna att påverka elanvändningen där en stor andel variabel elproduktion ingår.

En framstående svensk aktör inom exempelvis nätstationer är KL Industri med huvudkontor i Finspång. De har länge insett hur viktigt det är att hela tiden utveckla eldistributionen på ett smartare sätt. Med ständigt nya innovationer och tekniker utvecklar och bygger de framtidens elnät.