Svenska namnmodellen

Svenska namn är i de flesta fall uppbyggda enligt principen att du har två eller tre förnamn, där ett är tilltalsnamn och de andra mellannamn, samt efternamn.

Förnamn benämns vanligtvis som pojknamn eller flicknamn. Sedan finns det ett flertal namn som anses vara könsneutrala som exempelvis Kim. Dessutom finns det även lokala skillnader.

Det namn av förnamnen som är tilltalsnamnet är vanligen det första namnet. Undantag från det är när två olika förnamn binds samman med ett bindestreck och bildar ett dubbelnamn. Exempel på dubbelnamn är Sven-Ove och Maj-Lis och de räknas som ett förnamn. Att namnge sina barn med dubbelnamn är inte alls vanligt längre och att någon har två olika dubbelnamn som förnamn är ytterst ovanligt.

I Sverige har de de flesta personer ett efternamn och du kan inte bära två efternamn. Om föräldrarna har olika efternamn, eller om du gift dig och vill lägga till din partners namn, får ett av efternamnen bli ett mellannamn. Det är enbart det sista i ordningen som räknas som efternamn. Längre tillbaka i tiden var det ganska vanligt med dubbelnamn som efternamn, där de förbands med bindestreck. Numera sätts inte efternamn samman på det sättet..

Efternamn i Sverige är vanligen oberoende av kön. Sedan finns det kvinnor som ändrar sina sonnamn till dotternamn. Det är en äldre svensk namnmodell vilket även att ta ett dotternamn efter antingen sin far eller mor är.