Undvik fällor vid fastighetsköp

Att köpa fastighet är med största sannolikhet din största investering som privatperson. Därför är det viktigt att allt blir helt korrekt. Till att börja med måste du ha full koll på undersökningsplikten och även ta den på fullt allvar. När du köper en fastighet har du som köpare en väldigt långt gående undersökningsplikt. Köper du fastigheten som privatperson är undersökningsplikten begränsad till det du kan se med dina ögon. Detta gäller både invändigt och utvändigt. Om du upptäcker något som ser misstänkt ut, exempelvis en fuktfläck, så utökas undersökningsplikten. Då måste du göra vidare undersökningar för att uppfylla plikten att undersöka det du ska köpa. Det är viktigt att tänka på att undersökningsplikten även gäller vindsutrymmen och krypgrund. Kan du komma åt utrymmet genom att krypa in och se om det exempelvis finns fuktskador i bjälklag eller på reglar måste du göra det. Om fastigheten har egen brunn bör du dessutom ställa frågan om det genomförts en vattenanalys under se senaste åren och vad resultatet för denna visare.

Undersökningsplikten innefattar förstås även andra sinnen än synen. Om du känner lukt av mögel eller om du hör eller upplever något på annat sätt i de utrymmen som var tillgängliga vid undersökningen av fastigheten måste du undersöka vad det är. Ett tips är att genomföra en överlåtelsebesiktning innan du köper en fastighet. Där framgår eventuella fel och även vilka risker som kan finnas. I många fall är det säljaren som ordnat med en överlåtelsebesiktning, men som köpare kan du också begära att själv få ta in en besiktningsman för att göra en överlåtelsebesiktning innan köpet.

Om du väljer att ta in en extern besiktningsman är det viktigt att tänka på att undersökningsplikten utökas till vad en besiktningsman kan se. Samtidigt ligger då det utökade ansvaret på besiktningsmannen och om han/hon har missat något kan du som köpare kräva ersättning från besiktningsmannen. Om du anlitar en besiktningsman bör du kontrollera att denne är certifierad och har en ansvarsförsäkring. Finns det en ansvarsförsäkring hos besiktningsmannen kan i så fall försäkringsbolaget gå in och ersätta köparen för det som besiktningsmannen har missat.

Saker du måste titta på är exempelvis om det är fel på takkonstruktionen i huset och det skulle kunna uppstå en läcka efter köpet eller att VVS-dragningarna visar sig vara felaktiga. Sedan finns det något som kallas rådighetsfel och det omfattas inte av köparens undersökningsplikt. Rådighetsfel betyder att du har förväntat dig att du ska kunna använda fastigheten på ett visst sätt men sen visar det sig att myndighetsbeslut gör att du inte du inte kan det.

Som köpare har du tio år på dig att upptäcka dolda fel i fastigheten du köpt och om du upptäcker något ska du meddela säljaren detta direkt. Om det finns anmärkningar kring felet i besiktningsprotokollet ska du även följa upp detta med besiktningsmannen. Om säljaren i samband med köpet angivit ett fel som finns eller som kan komma att uppstå inom ett visst antal år kan du som köpare inte komma senare och kräva ersättning. Säljaren är skyldig att upplysa dig som köpare om allt som denne vet och som kan vara relevant för dig som köpare att veta. Detta kallas säljarens upplysningsplikt.

Om det är svårt att komma åt att kontrollera allting på fastigheten får du försöka lösa allt så bra du kan. Vill exempelvis kontrollera fasaden mer noggrant långt upp eller se över rännorna och taket får du kanske hyra en skylift för att kunna genomföra kontrollen tillräckligt noga.