Så fungerar solceller

Så fungerar solceller

Det blir alltmer vanligt att montera solceller på bostadshus, företagsfastigheter och offentliga byggnader. Vanligt i Sverige är att använda solpanel på taket som en kompletterande energikälla, men det finns fler och fler verksamheter som enbart använder sig av solel.

Solceller sitter ihop i större solpaneler som monteras på taket eller på fasaden för en fastighet. När solens sedan träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan fram- och baksida av cellen. Genom att en ledning kopplas mellan fram- och baksida bildas ström i form av likström. För att de sedan ska kunna använda elen i fastigheten används en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström.

En farhåga många har är att solceller bara ger energi på sommarhalvåret. Som tur är slutar de att inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det måste alltså inte vara soligt utan det räcker med att det är ljust. Givetvis är det sedan så att en klar sommardag producerar mest el och mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller klarar av att omvandla cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.

En stor fördel med solpaneler är att de nästan inte behöver något underhåll. Det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver heller inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts. Eventuella löv som lägger sig på solpanelerna blåser snabbt bort eller rinner av vid regn. Regnet gör dessutom att du inte behöver rengöra panelerna.

I Sverige täcker det alltså att regn och snö rengör solpanelerna. Om du ändå vill rengöra dem själv kommer här några tips:

  • Använd endast vatten och specialtvättmedel för solpaneler
  • Kranvatten kan lämna efter sig kalkbeläggningar på solpanelens yta
  • Använd en mjuk trasa eller svamp som inte repar ytan

En viktig sak att tänka på är att du enbart får energi från panelerna så länge det är ljust. Så fort det blir mörkt slutar energiproduktionen och solpaneler i sig har ingen möjlighet att spara den el du inte använder. Sedan finns det bra möjligheter att komplettera med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan dessutom välja att sälja din överskottsel via elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.