Ventiler för rörinstallationer

ventil

Om du har en rörinstallation behövs i de allra flesta fall någon typ av ventil till den. När det gäller just ventiler finns det en hel del olika och de har därmed olika funktion.

Avstängningsventil

En avstängningsventil är det kanske enklaste ventilen med funktionen att snabbt och enkelt sätta på eller stänga av ett flöde. Detta sker genom en manuell eller maskinell kran.

Backventil

En backventil fungerar så att den enbart släpper fram vätskan i ett rörsystem enbart i en riktning. Det sker i de flesta fall genom ett gummimembran eller en kula.

Tappventil

Med en tappventil monterad på rörsystemet kan du enkelt tömma det på vätska.

Oavsett vilken typ av ventil det är du behöver är det viktigt att den är producerad i ett material som klarar ab den vätska som rör sig i rörsystemet. Annars finns det risk för att ventilen börjar kärva, tappa sin funktion eller kanske rent av börjar läcka.