Smartare svenskt elnät

Smartare svenskt elnät Smartare svenskt elnät

Kraftbolagen står inför stora utmaningar både på kort och lång sikt. Eldistributionen måste hela tiden effektiveras och att arbeta för ett smartare svenskt elnät bör prioriteras. Inte minst är energin kopplat till en allt hårdare miljöomställning där skärpt miljölagstiftning ställer större krav på framtagandet och distributionen av el än tidigare. Leverantörer av dagens energianläggningar och […]

Svenska namnmodellen

Svenska namnmodellen

Svenska namn är i de flesta fall uppbyggda enligt principen att du har två eller tre förnamn, där ett är tilltalsnamn och de andra mellannamn, samt efternamn. Förnamn benämns vanligtvis som pojknamn eller flicknamn. Sedan finns det ett flertal namn som anses vara könsneutrala som exempelvis Kim. Dessutom finns det även lokala skillnader. Det namn […]

Undvik fällor vid fastighetsköp

Undvik fällor vid fastighetsköp

Att köpa fastighet är med största sannolikhet din största investering som privatperson. Därför är det viktigt att allt blir helt korrekt. Till att börja med måste du ha full koll på undersökningsplikten och även ta den på fullt allvar. När du köper en fastighet har du som köpare en väldigt långt gående undersökningsplikt. Köper du […]

Så raderar du radon med hjälp av radontapet

Så raderar du radon med hjälp av radontapet Sanera effektivt med radontapet

Historiskt har radonsanering i fastigheter vanligtvis skett genom ventilation. En dubblerad ventilation ger en halvering av radonutsläppet, så ventilationsmetoden är inte den effektivaste metoden att sanera radon. Dessutom innebär ett större ventilationsflöde mer uppvärmning, vilket påverkar din energikostnad. Ett betydligt effektivare sätt att sanera radongasen från blåbetongen i fastighetens väggar är att använda sig av […]